CĐ các KCX - CN TPHCM:

Phát hành thẻ tín dụng để đoàn viên mua hàng trước, trả tiền sau

Ông Nguyễn Hoàng Năng - Thành ủy viên - Trưởng ban Quản lý các KCX - CN TP chúc mừng các chủ doanh nghiệp - Ảnh: L.T
Ông Nguyễn Hoàng Năng - Thành ủy viên - Trưởng ban Quản lý các KCX - CN TP chúc mừng các chủ doanh nghiệp - Ảnh: L.T
Ông Nguyễn Hoàng Năng - Thành ủy viên - Trưởng ban Quản lý các KCX - CN TP chúc mừng các chủ doanh nghiệp - Ảnh: L.T
Lên top