LĐLĐ huyện Hướng Hóa:

Phát hành sách lịch sử Công đoàn huyện Hướng Hóa

Tuyên dương 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển huyện nhà và tổ chức công đoàn giai đoạn 1989-2019. Ảnh: TT.
Tuyên dương 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển huyện nhà và tổ chức công đoàn giai đoạn 1989-2019. Ảnh: TT.
Tuyên dương 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển huyện nhà và tổ chức công đoàn giai đoạn 1989-2019. Ảnh: TT.
Lên top