Phát hành 10.000 cuốn sách, báo về an toàn vệ sinh lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao quà hỗ trợ cho CNLĐ Thủ đô nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Củng Lợi
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao quà hỗ trợ cho CNLĐ Thủ đô nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Củng Lợi
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao quà hỗ trợ cho CNLĐ Thủ đô nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Củng Lợi
Lên top