LĐLĐ huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá):

Phát động thi đua và triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó

Lên top