Phát động thi đua trong công nhân viên chức lao động Thủ đô

8 cụm thi đua LĐLĐ thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: PV
8 cụm thi đua LĐLĐ thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: PV
8 cụm thi đua LĐLĐ thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: PV
Lên top