Phát động thi đua trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Phát động thi đua trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. ảnh ĐT
Phát động thi đua trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. ảnh ĐT
Phát động thi đua trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. ảnh ĐT
Lên top