Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân tỉnh Kiên Giang:

Phát động thi đua gắn liền với khen thưởng thỏa đáng

Lên top