Phát động thi đua 180 ngày, đêm tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

Các đơn vị nhà thầu cùng ký kết giao ước thi đua. Ảnh: T.T
Các đơn vị nhà thầu cùng ký kết giao ước thi đua. Ảnh: T.T