Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2018

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017.
Lên top