LĐLĐ Ninh Bình:

Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019

Các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: NT
Các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: NT
Các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: NT
Lên top