Phát động Tháng Công nhân, tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu

LĐLĐ huyện Can Lộc phát động Tháng Công nhân đã tôn vinh CNLĐ tiêu biểu. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ huyện Can Lộc phát động Tháng Công nhân đã tôn vinh CNLĐ tiêu biểu. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ huyện Can Lộc phát động Tháng Công nhân đã tôn vinh CNLĐ tiêu biểu. Ảnh: CĐ.
Lên top