Phát động Tháng Công nhân tại Phú Yên

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên trong lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: Phương Linh
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên trong lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: Phương Linh
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên trong lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: Phương Linh
Lên top