Phát động phong trào "vệ sinh sạch sẽ, sức khỏe nâng cao"

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ phát động. Ảnh: Lê Phi Long
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ phát động. Ảnh: Lê Phi Long
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ phát động. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top