BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ:

Phát động phong trào "Nghĩa đồng bào" hướng về miền Trung

Những lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tiên phong hưởng ứng quyên góp cho phòng Trào "Nghĩa đồng bào" hướng về miền Trung. Ảnh: BV.
Những lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tiên phong hưởng ứng quyên góp cho phòng Trào "Nghĩa đồng bào" hướng về miền Trung. Ảnh: BV.
Những lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tiên phong hưởng ứng quyên góp cho phòng Trào "Nghĩa đồng bào" hướng về miền Trung. Ảnh: BV.
Lên top