Phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình “Tết sum vầy cho công nhân lao động”

Các đại biểu nhắn tin ủng hộ chương trình.
Các đại biểu nhắn tin ủng hộ chương trình.
Các đại biểu nhắn tin ủng hộ chương trình.
Lên top