Phát động hưởng ứng Chương trình "Trồng mới và chăm sóc 1 tỉ cây xanh"

Lãnh đạo EVN, Tổng Công ty Phát điện 3 và huyện Tuy Phong tham gia trồng cây hưởng ứng Chương trình "Trồng mới và chăm sóc 1 tỉ cây xanh". Ảnh Tổng Công ty Phát điện 3 cung cấp.
Lãnh đạo EVN, Tổng Công ty Phát điện 3 và huyện Tuy Phong tham gia trồng cây hưởng ứng Chương trình "Trồng mới và chăm sóc 1 tỉ cây xanh". Ảnh Tổng Công ty Phát điện 3 cung cấp.
Lãnh đạo EVN, Tổng Công ty Phát điện 3 và huyện Tuy Phong tham gia trồng cây hưởng ứng Chương trình "Trồng mới và chăm sóc 1 tỉ cây xanh". Ảnh Tổng Công ty Phát điện 3 cung cấp.
Lên top