Phát động cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam

Ông Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo Dục Nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH). Ảnh: Lương Hạnh.
Ông Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo Dục Nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH). Ảnh: Lương Hạnh.
Ông Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo Dục Nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH). Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top