Phát động công đoàn viên đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Phụ nữ vùng biên cương Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Toan.
Phụ nữ vùng biên cương Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Toan.
Phụ nữ vùng biên cương Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Toan.
Lên top