Phân viện thú y Miền Trung ký kết bản ghi nhớ thực hiện 75 nghìn sáng kiến

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (giữa) dự lễ ký kết thực hiện chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển". Ảnh: Nhiệt Băng
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (giữa) dự lễ ký kết thực hiện chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển". Ảnh: Nhiệt Băng
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (giữa) dự lễ ký kết thực hiện chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển". Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top