“Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019:

Phần thưởng cao quý đối với cán bộ Công đoàn tiêu biểu xuất sắc

Cán bộ CĐ xuất sắc tiêu biểu được bình chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” phải là tấm gương điển hình xuất sắc để mọi người noi gương, học tập. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ CĐ xuất sắc tiêu biểu được bình chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” phải là tấm gương điển hình xuất sắc để mọi người noi gương, học tập. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ CĐ xuất sắc tiêu biểu được bình chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” phải là tấm gương điển hình xuất sắc để mọi người noi gương, học tập. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top