Phần thưởng cao quý dành cho lao động sáng tạo

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (trái ảnh) và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho các điển hình tiên tiến tối 26.7. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (trái ảnh) và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho các điển hình tiên tiến tối 26.7. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (trái ảnh) và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho các điển hình tiên tiến tối 26.7. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top