Phân phối, quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn theo quy định

Các đơn vị trên địa bàn Hà Nội nhận Bằng khen thực hiện tốt công tác tài chính Công đoàn. Ảnh: Hải Anh
Các đơn vị trên địa bàn Hà Nội nhận Bằng khen thực hiện tốt công tác tài chính Công đoàn. Ảnh: Hải Anh
Các đơn vị trên địa bàn Hà Nội nhận Bằng khen thực hiện tốt công tác tài chính Công đoàn. Ảnh: Hải Anh
Lên top