Phản hồi vụ phải cho Cty vay tiền để về hưu: Giám đốc cũ và mới cùng... ốm

Ông Chu Hồng Điệp (trái) vẫn chưa được về hưu vì bị Công ty 116 (Thanh Xuân, Hà Nội) nợ 8 năm 6 tháng tiền đóng BHXH, ông Đặng Văn Quang (phải) cho công ty này mượn 194 triệu để tất toán BHXH nhưng chưa đòi lại được.
Ông Chu Hồng Điệp (trái) vẫn chưa được về hưu vì bị Công ty 116 (Thanh Xuân, Hà Nội) nợ 8 năm 6 tháng tiền đóng BHXH, ông Đặng Văn Quang (phải) cho công ty này mượn 194 triệu để tất toán BHXH nhưng chưa đòi lại được.
Ông Chu Hồng Điệp (trái) vẫn chưa được về hưu vì bị Công ty 116 (Thanh Xuân, Hà Nội) nợ 8 năm 6 tháng tiền đóng BHXH, ông Đặng Văn Quang (phải) cho công ty này mượn 194 triệu để tất toán BHXH nhưng chưa đòi lại được.
Lên top