Phản hồi của Tổng LĐLĐVN về các kiến nghị của 14 hiệp hội

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: VL
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: VL
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: VL
Lên top