LÂM ĐỒNG:

Phản đối tăng ca, 70 công nhân bị cho thôi việc

Công nhân Cty Đại Bình tụ tập trước doanh nghiệp để phản đối tăng ca.Ảnh: K.P
Công nhân Cty Đại Bình tụ tập trước doanh nghiệp để phản đối tăng ca.Ảnh: K.P
Công nhân Cty Đại Bình tụ tập trước doanh nghiệp để phản đối tăng ca.Ảnh: K.P

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM