Phận đời những công nhân ximăng gần 10 năm đi đòi quyền lợi

Công việc bốc vác ximăng cho các đại lý mặc dù vất vả nhưng nhiều người vẫn phải lựa chọn để mưu sinh.
Công việc bốc vác ximăng cho các đại lý mặc dù vất vả nhưng nhiều người vẫn phải lựa chọn để mưu sinh.
Công việc bốc vác ximăng cho các đại lý mặc dù vất vả nhưng nhiều người vẫn phải lựa chọn để mưu sinh.
Lên top