Phân định rõ trách nhiệm để nâng cao an toàn vệ sinh lao động

Bà Hồ Thị Kim Ngân phát biểu tại hội thảo. Ảnh Nam Dương
Bà Hồ Thị Kim Ngân phát biểu tại hội thảo. Ảnh Nam Dương
Bà Hồ Thị Kim Ngân phát biểu tại hội thảo. Ảnh Nam Dương
Lên top