Phấn đấu từ năm 2017 đến năm 2020 hoàn thành 50 thiết chế CĐ tại các KCN - KCX

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Xuân Trường