Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1:

Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo nghề số 1 tại Nghệ An

Thạc sỹ Nguyễn Cảnh Thịnh, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề kinh tế - kĩ thuật số 1 Nghệ An đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Ảnh: QĐ
Thạc sỹ Nguyễn Cảnh Thịnh, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề kinh tế - kĩ thuật số 1 Nghệ An đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Ảnh: QĐ
Thạc sỹ Nguyễn Cảnh Thịnh, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề kinh tế - kĩ thuật số 1 Nghệ An đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Ảnh: QĐ
Lên top