Phấn đấu trên 2.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động được vay vốn

Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: T.E.A
Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: T.E.A
Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: T.E.A
Lên top