Phấn đấu trả trợ cấp thất nghiệp 100% qua tài khoản

BHXH TPHCM sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TP vận động 100% người nhận trở cấp thất nghiệp qua tài khoản. Ảnh Nam Dương
BHXH TPHCM sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TP vận động 100% người nhận trở cấp thất nghiệp qua tài khoản. Ảnh Nam Dương
BHXH TPHCM sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TP vận động 100% người nhận trở cấp thất nghiệp qua tài khoản. Ảnh Nam Dương
Lên top