Phấn đấu số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ 95% dân số

Nhân viên BHXH tỉnh Lai Châu tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: Thư Anh
Nhân viên BHXH tỉnh Lai Châu tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: Thư Anh
Nhân viên BHXH tỉnh Lai Châu tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: Thư Anh
Lên top