Phấn đấu phát triển 60.000 người tham gia BHYT hộ gia đình

Các CNVCLĐ ngành BHXH và bưu điện TPHCM chuẩn bị diễu hành tuyên truyền về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Ảnh Đức Long
Các CNVCLĐ ngành BHXH và bưu điện TPHCM chuẩn bị diễu hành tuyên truyền về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Ảnh Đức Long
Các CNVCLĐ ngành BHXH và bưu điện TPHCM chuẩn bị diễu hành tuyên truyền về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Ảnh Đức Long
Lên top