Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam:

Phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất từ 1-3 sáng kiến

Ông Vũ Xuân Thuỷ (giữa) - Chủ tịch CĐ NNPTNT VN trao Bằng khen của CĐ ngành cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thực hiện phong trào thi đua Lao động sáng tạo. Ảnh: Đ.Phương
Ông Vũ Xuân Thuỷ (giữa) - Chủ tịch CĐ NNPTNT VN trao Bằng khen của CĐ ngành cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thực hiện phong trào thi đua Lao động sáng tạo. Ảnh: Đ.Phương
Ông Vũ Xuân Thuỷ (giữa) - Chủ tịch CĐ NNPTNT VN trao Bằng khen của CĐ ngành cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thực hiện phong trào thi đua Lao động sáng tạo. Ảnh: Đ.Phương
Lên top