Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Phấn đấu hơn 90% công đoàn cơ sở khối giáo dục đạt vững mạnh

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc năm học 2018-2019. Ảnh ĐL
Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc năm học 2018-2019. Ảnh ĐL
Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc năm học 2018-2019. Ảnh ĐL
Lên top