Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu tài chính Công đoàn 2021

Khối thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP.Hải Phòng phấn đấu vượt chỉ tiêu tài chính công đoàn năm 2021. Ảnh MD
Khối thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP.Hải Phòng phấn đấu vượt chỉ tiêu tài chính công đoàn năm 2021. Ảnh MD
Khối thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP.Hải Phòng phấn đấu vượt chỉ tiêu tài chính công đoàn năm 2021. Ảnh MD
Lên top