THỊ XÃ GIÁ RAI (BẠC LIÊU):

Phấn đấu đến năm 2020, trên 90% dân số tham gia BHYT

Vẫn còn nhiều doanh nghiệp né bảo hiểm các loại cho người lao động. Ảnh: NHẬT HỒ
Vẫn còn nhiều doanh nghiệp né bảo hiểm các loại cho người lao động. Ảnh: NHẬT HỒ
Vẫn còn nhiều doanh nghiệp né bảo hiểm các loại cho người lao động. Ảnh: NHẬT HỒ
Lên top