Phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm bắt dư luận

Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: CĐHN
Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: CĐHN
Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: CĐHN
Lên top