TỔNG LĐLĐVN VÀ TẠP CHÍ CỘNG SẢN:

Phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến người lao động

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (bên phải) và đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên. Ảnh: QUẾ CHI
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (bên phải) và đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên. Ảnh: QUẾ CHI
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (bên phải) và đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top