Vinh quang Việt Nam

Phải xem người bệnh là khách hàng

Người bệnh được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: P.V
Người bệnh được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: P.V
Người bệnh được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: P.V
Lên top