Góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động:

Phải trả tiền lương làm thêm giờ theo mức lũy tiến

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Lên top