MỞ RỘNG KHUNG THỎA THUẬN VỀ GIỜ LÀM THÊM:

Phải tính tiền lương theo lũy tiến

Nhiều ý kiến cho rằng, mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm sẽ giúp doanh nghiệp dễ sắp xếp việc sản xuất, kinh doanh, nhưng CNLĐ sẽ vất vả hơn, về lâu dài sẽ bị bào mòn sức khỏe. Ảnh minh họa. Ảnh: QUẾ CHI
Nhiều ý kiến cho rằng, mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm sẽ giúp doanh nghiệp dễ sắp xếp việc sản xuất, kinh doanh, nhưng CNLĐ sẽ vất vả hơn, về lâu dài sẽ bị bào mòn sức khỏe. Ảnh minh họa. Ảnh: QUẾ CHI
Nhiều ý kiến cho rằng, mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm sẽ giúp doanh nghiệp dễ sắp xếp việc sản xuất, kinh doanh, nhưng CNLĐ sẽ vất vả hơn, về lâu dài sẽ bị bào mòn sức khỏe. Ảnh minh họa. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top