Phải thông báo rõ lý do không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ “3 tại chỗ”

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho người lao động thực hiện "3 tại chỗ" tại một số doanh nghiệp. Ảnh: CĐHN
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho người lao động thực hiện "3 tại chỗ" tại một số doanh nghiệp. Ảnh: CĐHN
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho người lao động thực hiện "3 tại chỗ" tại một số doanh nghiệp. Ảnh: CĐHN
Lên top