GIẢI PHÁP CHĂM LO CÁN BỘ, CCVCLĐ:

Phải tạo được sự tin cậy

Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, CCVCLĐ luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp CĐ. Ảnh minh hoạ: Đ.PHƯƠNG
Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, CCVCLĐ luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp CĐ. Ảnh minh hoạ: Đ.PHƯƠNG
Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, CCVCLĐ luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp CĐ. Ảnh minh hoạ: Đ.PHƯƠNG
Lên top