Lãng phí nhân lực khi công nhân bị sa thải ở lứa tuổi 35-40 - Kỳ 4:

“Phải sửa luật để doanh nghiệp muốn cũng không lách được”

Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN). Ảnh: QUẾ CHI
Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN). Ảnh: QUẾ CHI
Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN). Ảnh: QUẾ CHI
Lên top