Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Để bảo vệ quyền lợi người lao động kịp thời:

Phải nắm rõ tình hình doanh nghiệp

Tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên tại Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh: BH
Tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên tại Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh: BH
Tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên tại Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh: BH
Lên top