LĐLĐ TỈNH TUYÊN QUANG:

Phái mày râu hào hứng thi khéo tay hay làm năm 2019

Ban giám khảo chấm điểm các món ăn. Ảnh: P.V
Ban giám khảo chấm điểm các món ăn. Ảnh: P.V
Ban giám khảo chấm điểm các món ăn. Ảnh: P.V
Lên top