MUỐN ĐƯA LAO ĐỘNG MỚI XUẤT KHẨU SANG HÀN QUỐC:

Phải giải quyết được lao động bất hợp pháp

Vợ chồng Dương Xuân Lộc chia sẻ về việc có con lao động ở Hàn Quốc chưa về nước. Ảnh: TRẦN TUẤN
Vợ chồng Dương Xuân Lộc chia sẻ về việc có con lao động ở Hàn Quốc chưa về nước. Ảnh: TRẦN TUẤN
Vợ chồng Dương Xuân Lộc chia sẻ về việc có con lao động ở Hàn Quốc chưa về nước. Ảnh: TRẦN TUẤN
Lên top