Phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt để hoạt động công đoàn tốt hơn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát. Ảnh: Anh Tú
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát. Ảnh: Anh Tú
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát. Ảnh: Anh Tú
Lên top