Phải đảm bảo an toàn cho người hưởng lương hưu

BHXH Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện phải đảm bảo an toàn cho người lĩnh lương hưu và nhận trợ cấp BHXH. Ảnh: B.H
BHXH Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện phải đảm bảo an toàn cho người lĩnh lương hưu và nhận trợ cấp BHXH. Ảnh: B.H
BHXH Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện phải đảm bảo an toàn cho người lĩnh lương hưu và nhận trợ cấp BHXH. Ảnh: B.H
Lên top